Le Droit Humain w Polsce

Aktualności

Brat Jerzy Dworak odszedł do Loży Wieczystej

Ze smutkiem powiadamiamy, że dziś do Loży Wieczystej odszedł Brat Jerzy Dworak.

Był inżynierem i przedsiębiorcą; przez wiele lat mieszkał i pracował we Francji, tam też został inicjowany do Wolnomularstwa. Działał w lożach Wielkiego Wschodu Francji, Zakonu „Memphis-Misraim”, a następnie „Le Droit Humain”. U progu lat 90. XX wieku był jednym z inicjatorów wskrzeszenia naszego Zakonu w Polsce – najpierw utworzenia Loży Pionierskiej, później Jurysdykcji i wreszcie – Federacji.

Więcej …
 
XVII Konwent Krajowy Federacji Polskiej "Le Droit Humain"

Absolutorium, miażdżącą większością głosów udzielone Radzie Federacji Polskiej oraz pozostałym organom statutowym, zatwierdzenie opracowanych tekstów tematów rocznych i wybór nowych, a także przyznanie tytułu Honorowego Wielkiego Komandora Siostrze Alicji Dworak – to najważniejsze efekty XVII Konwentu Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu „Le Droit Humain”.

Konwent obradował w warszawskiej siedzibie DH w sobotę, 16 września 2017. Jego uczestnikami byli delegaci wybrani przez wszystkie warsztaty Federacji Polskiej, a także członkowie urzędującej Rady Federacji oraz – w końcowej części – zaproszeni Goście, w tym delegacja Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej z jego Wielkim Mistrzem Bratem Zbigniewem Grabowskim na czele.

Więcej …
 
Nowa Loża DH w Kielcach

W sobotę, 8. kwietnia 2017 r. Ery Pospolitej w Kielcach miała miejsce ceremonia Zapalenia Świateł pierwszego stałego warsztatu wolnomularskiego w historii Ziemi Świętokrzyskiej. Szanowna Loża „Michał Tokarzewski-Karaszewicz” jest szóstą lożą błękitną w Federacji Polskiej i 2055. w strukturach międzynarodowych „Le Droit Humain”.

W uroczystych pracach, poprowadzonych przez Wielce Dostojną Siostrę Alicję Dworak jako Wielkiego Komandora i przedstawiciela Rady Najwyższej naszego Zakonu, wzięli udział liczni przedstawiciele warsztatów błękitnych DH, lóż wyższych stopni, a także delegacje i przedstawiciele zaprzyjaźnionych potęg wolnomularskich: Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiego Wschodu Polski i Wielkiego Wschodu Francji.

Więcej …

Dowiedz się więcej

Witamy w Le Droit Humain Polska

Jesteśmy Wolnomularzami należącymi do Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”.

"Le Droit Humain” afirmuje równość kobiet i mężczyzn. Poprzez swoją nazwę Zakon proklamuje pragnienie, aby kobiety i mężczyźni na całym świecie osiągnęli równość wobec prawa i sprawiedliwości społecznej w ramach ludzkości zorganizowanej w wolnych i braterskich społeczeństwach.

Zakon składa się z Wolnomularzy obydwu płci połączonych więzami braterskimi z pominięciem podziałów rasowych, etnicznych, filozoficznych czy religijnych.

Będąc spadkobiercami dzieła entuzjastycznie rozpoczętego przez naszych poprzedników, staramy się kontynuować je na chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata i dla postępu Ludzkości. 

 

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl