XVI Konwent Federacji Polskiej „Le Droit Humain”
poniedziałek, 19 września 2016 12:17

17.09.2016 r. EPw Warszawie, z udziałem Wielce Potężnego Wielkiego Komandora, reprezentanta Rady Najwyższej Zakonu S Alicji Dworak, Honorowego Prezydenta Rady Federacji Polskiej BJerzego Dworaka, Prezydenta i członków Rady Federacji Polskiej, delegatów wszystkich polskich warsztatów LDH oraz Gości, odbył się XVI Konwent Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”.

 

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i po dyskusji, delegaci udzielili absolutorium wszystkim organom statutowym, w tym Radzie Federacji. Wybrali następnie delegatów Federacji Polskiej na Konwent Międzynarodowy Zakonu, który odbędzie się w maju 2017 roku w Zenicie Paryża. Zaakceptowali także teksty tematów rocznych, stanowiące owoc pracy wszystkich warsztatów w ubiegłym roku wolnomularskim: symboliczny – „Wolnomularstwo jako praktyka bycia razem” oraz społeczny – „Czy współczesna migracja jest szansą, czy zagrożeniem dla cywilizacji Zachodu” (ten drugi, zgodnie z decyzją Konwentu, publikujemy na naszym portalu). Delegaci zaaprobowali też tekst tematu międzynarodowego „Jak nauki wolnomularskie mogą się przyczynić do wolności i sprawiedliwości w naszym społeczeństwie”; został on przekazany do dyspozycji Rady Najwyższej Zakonu.

Rada Federacji Polskiej LDH w kolejnym roku wolnomularskim będzie pracować w niezmienionym składzie, ale z nowym podziałem funkcji pomiędzy jej członków. Prezydentem pozostaje BStanisław Wyrożemski, Wiceprezydentem będzie natomiast B Dariusz Dudało, Wielkim Sekretarzem B Paweł Orkowski, Wielkim Skarbnikiem S Jolanta Chudzik, zaś Wielkim Mówcą B Witold Sokała .

 

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl