Traktat o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Federacją Polską Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain, a Wielkim Wschodem Rzeczypospolitej Polskiej
czwartek, 15 lutego 2018 12:58

W dniu 14 lutego 2018 roku, w Warszawie, podczas niezwykle uroczystego spotkania miała miejsce ceremonia podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Federacją Polską Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain, a Wielkim Wschodem Rzeczypospolitej Polskiej.

Traktat podpisali: ze strony Federacji Polskiej -  Prezydent Federacji B:.Stanisław Wyrożemski oraz - Delegat Rady Najwyższej Le Droit Humain, Honorowy Wielki Komandor, S:. Alicja Dworak, zaś ze strony Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej - Wielki Mistrz B:. Zbigniew Grabowski.

Wydarzenie to jest znaczącym przełomem w historii odradzającego się liberalnego wolnomularstwa w Polsce. Po raz pierwszy dwie obediencje działające na terenie naszego kraju zawarły wzajemne i bezpośrednie porozumienie. Zgodnie z tradycją, obie Potęgi Symboliczne uznały wzajemnie swoją podmiotowość oraz suwerenną władzę, zachęcając jednocześnie swoich członków do jak najściślejszej współpracy w ramach Sztuki Królewskiej, dla pożytku Wolnomularstwa i całej Ludzkości.

Podpisanie Traktatu daje nadzieję, że rozpoczął się w Polsce etap braterskiej integracji środowisk wolnomularskich. Strony układu wyraziły nadzieję, że więzy serdecznej przyjaźni będą się dalej zacieśniać i umacniać. Jest to także widomy znak, że w dzisiejszej Europie - pełnej nieufności, antagonizmów i podziałów społecznych to właśnie Wolnomularze mogą być tymi, którzy budują mosty i kultywują tradycje otwartości opartej na wartościach humanizmu.

podpisano:

Wielki Sekretarz FP LDH, Wielki Sekretarz WWRP

(Paweł Orkowski) (Wojciech St. Mościbrodzki)

 


W dniu 14 lutego 2018 roku, w Warszawie, podczas niezwykle uroczystego spotkania miała miejsce ceremonia podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Federacją Polską Międzynarodowego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain, a Wielkim Wschodem Rzeczypospolitej Polskiej.
Układ podpisali: ze strony Federacji Polskiej -  Prezydent Federacji B\ Stanisław Wyrożemski oraz - Delegat Rady Najwyższej Le Droit Humain, Honorowy Wielki Komandor, S\ Alicja Dworak, zaś ze strony Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej - Wielki Mistrz B\ Zbigniew Grabowski.
Wydarzenie to jest znaczącym przełomem w historii odradzającego się liberalnego wolnomularstwa w Polsce. Po raz pierwszy dwie obediencje działające na terenie naszego kraju zawarły wzajemny i bezpośredni układ. Zgodnie z tradycją, obie Potęgi Symboliczne uznały wzajemnie swoją podmiotowość oraz suwerenną władzę, zachęcając jednocześnie swoich członków do jak najściślejszej współpracy w ramach Sztuki Królewskiej, dla pożytku Wolnomularstwa i całej Ludzkości.
Podpisanie Traktatu daje nadzieję, że rozpoczął się w Polsce etap braterskiej integracji środowisk wolnomularskich. Strony układu wyraziły nadzieję, że więzy serdecznej przyjaźni będą się dalej zacieśniać i umacniać. Jest to także widomy znak, że w dzisiejszej Europie - pełnej nieufności, antagonizmów i podziałów społecznych to właśnie Wolnomularze mogą być tymi, którzy budują mosty i kultywują tradycje otwartości opartej na wartościach humanizmu.
podpisano:
Wielki Sekretarz FP LDH, Wielki Sekretarz WWRP
(Paweł Orkowski) (Wojciech St. Mościbrodzki)
 

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl