Biblioteka
Dociekania wokół idei oraz symboliki Wielkiego Architekta Wszechświata PDF
czwartek, 04 lutego 2016 12:05

Rozważania wokół idei oraz symboliki Wielkiego Architekta Wszechświata pozostają tak stare jak sama „Sztuka Królewska”. Wynikają one bowiem bezpośrednio z bogatej oraz zróżnicowanej genezy Ars Regia. Towarzyszyły Wolnomularzom nie tylko u Ich – na poły mitycznego – zarania, ale stale są one obecne choćby w czasie Prac lożowych czy w trakcie szeroko pojętych dyskursów wolnomularskich przedostających się w jakiejś formie nawet do świata profańskiego. Co w takim razie stanowi klucz do zrozumienia interesującego nas tutaj problemu? Wszystko wskazuje na to, że rozwiązanie owego dylematu odnajdziemy przede wszystkim w naszej wolnomularskiej maksymie, będącej wyrazem pracy na Chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata i stanowiącej – jako symboliczny paradygmat prawie wszystkich istniejących obecnie w Polsce i na świecie Zakonów i Obediencji masońskich – całą kwintesencję współczesnego Wolnomularstwa.

Więcej…
 
Być wolnym PDF
wtorek, 29 grudnia 2015 22:03

Co to znaczy być wolnym? Czy bycie wolnym ogranicza się tylko do swobody poruszania się? Czy można mieć swobodę poruszania pozostając pozbawionym wolności? Czy Robinson Crusoe będąc na wyspie bezludnej był człowiekiem wolnym?

Żeby odpowiedzieć na te pytania trzeba zrozumieć, jak ludzie dochodzą do tego aby uważać się za wolnych? Na przykład czy zwierzęta są wolne? A na czym polega różnica między ludźmi, a zwierzętami? Zauważmy, że zwierzęta rodzą się już zaprogramowane przez naturę i jakie by nie były różnice pomiędzy poszczególnymi osobnikami, zwierzęta od lat są takie same i pozostaną nimi aż do wygaśnięcia gatunku. Uważam, że dla zwierząt pojęcie wolności jest nie do pojęcia. Ludzie, jak zwierzęta, są sformatowani przez naturę, lub ściślej przez geny, ale zwierzęta nie mają ich historii, zwierzęta nie zmieniają się, natomiast historia ludzkości informuje nas jak różni byli ludzie na świecie.

Więcej…
 
Czy Wolnomularstwo ma coś jeszcze do przekazania we współczesnym świecie? PDF
piątek, 23 października 2015 11:25

Pytanie to nurtuje Wolnomularzy od lat. Jak należy rozumieć pojęcie „współczesny świat” ?

Zakładamy, że przez „współczesny świat” rozumiemy szeroko pojmowane relacje między ludzkie, relacje międzyjednostkowę, relacje społeczne, relacje między społeczeństwami, czyli coś, co moglibyśmy nazwać „naszą ludzką rzeczywistością”.

Na początku XX w. istniała tylko grupa problemów socjalnych: przeludnienie, rasizm, starcia religijne, agresywny nacjonalizm, pogłębiająca się przepaść między bogatymi i biednymi, dyskryminacja kobiet, znaczny analfabetyzm, strukturalne bezrobocie. Spora cześć tych problemów została złagodzona - na przestrzeni ostatniego wieku świat w wielu dziedzinach dokonał wielkiego postępu. Różnice między ludźmi się zmniejszają, między ludźmi i klasami. Mamy wszyscy te same prawa, przynajmniej w naszym tzw. kręgu cywilizacyjnym.

Więcej…
 
Płeć między biologią a kulturą PDF
piątek, 23 października 2015 11:20

Współcześnie płeć przestaje być uznawana wyłącznie za cechę biologiczną. Bycie kobietą lub mężczyzną nie oznacza jedynie posiadania określonej anatomii. Kobiecość i męskość to w nowoczesnym dyskursie pojęcia szersze, rozpatrywane jako płeć biologiczna, społeczna i kulturowa.

Rhoda Unger w 1979 roku zaproponowała termin gender, pragnąc podkreślić, że nie istnieje jedno pojęcie płci określonej biologicznie.

Nauka stara się uniknąć determinizmu biologicznego przez odwołanie do rozróżnienia na płeć biologiczną (sex) i płeć kulturową (gender). Pierwsze z tych pojęć odnosi się do biologii ciała.

Płeć w ujęciu biologicznym to, zgodnie z Encyklopedią PWN, zespół cech pozwalających podzielić osobniki danego gatunku na dwie grupy, oznaczane jako męskie i żeńskie. Różnice między osobnikami obu płci leżą u podstaw dymorfizmu płciowego. Płeć męska u ssaków jest determinowana obecnością chromosomu Y, podczas gdy brak tego chromosomu warunkuje płeć żeńską. Jest to tzw. pierwotna determinacja płci.

Więcej…
 
Na tropie DZIECI WDOWY. Wybrane wątki wolnomularskie we współczesnej prozie. PDF
piątek, 29 maja 2015 10:48

Wątki wolnomularskie we współczesnej prozie stanowią twórczą kontynuację masońskich akcentów w literaturze powszechnej już od co najmniej dwustu kilkudziesięciu lat. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych tego przykładów pozostają choćby: masońskie utwory Johanna Wolfganga von Goethego z przełomu XVIII/XIX wieku, takie jak Wielki Kofta i Wilhelm Mistrz; tajemnicze i niesamowite opowiadania Edgara Allana Poego; krytyczne teksty Charlesa Dickensa; obraz wolnomularskiej drogi hrabiego Piotra Bezuchowa, jednego z głównych bohaterów Wojny i pokoju (1867–1869) pióra Lwa Tołstoja oraz masońskie perypetie Hansa Castorpy, czołowej postaci Czarodziejskiej góry (1924) Thomasa Manna[1].

Więcej…
 
Konstytucja 3 Maja - historia i tradycja PDF
piątek, 12 września 2014 08:37

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Rajnold Suchodolski  „Mazurek 3 Maja”

Któż z nas – oczywiście z pokolenia, które zaczęło uczęszczać do szkoły elementarnej jeszcze w II Rzeczpospolitej – nie śpiewał tej piosenki wielokrotnie z poczuciem prawie nie mniejszym niż hymn i inne patriotyczne pieśni?

To symbol wolnego ducha narodu, to przywiązanie do najlepszej jego tradycji i umiłowania Ojczyzny…

Więcej…
 
XVII wiek i wybrane źródła inspiracji Sztuki Królewskiej PDF
wtorek, 09 września 2014 12:25

Początki Wolnomularstwa wydają się owiane głęboką tajemnicą, skoro jej źródeł mitycznych, niepopartych jak na razie żadnymi historycznymi dokumentami, niektórzy dopatrują się już w szkołach misteryjnych starożytnego Egiptu. Natomiast pierwsze wzmianki w dokumentach z XIII wieku mówią, że Adepci „Symbolicznej Kielni” – zwani również „Dziećmi Wdowy”, Masonami, „Budowniczymi Katedr”, Siostrami i Braćmi spod znaku „Cyrkla i Węgielnicy” oraz Reprezentantami „Sztuki Królewskiej” (z łac. Ars Regia) – przybyli do Europy (obecnej Francji) na zaproszenie Karola Młota pod koniec VII wieku. Tak oto narodziło się Wolnomularstwo Operatywne, związane z bractwami budowniczych.

Więcej…
 
Czy można mówić o prawach człowieka, nie mówiąc o obowiązkach? PDF
środa, 16 października 2013 07:33

Aby móc mówić o prawach człowieka, należy najpierw rozróżnić kilka aspektów słowa "prawo".

W ujęciu przedmiotowym rozumiane jest ono jako system norm prawnych, czyli ogólnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione bądź uznane przez właściwe organy władzy, odpowiednio publicznej lub społecznej, i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. W ujęciu socjologiczno - antropologicznym, to całokształt stosowanych w danym społeczeństwie formalnych i nieformalnych środków kontroli nad zachowaniami jednostkowymi i zbiorowymi, którymi posługują się instytucje władzy lub, które są dozwolone na mocy powszechnego konsensusu społeczeństwa. Prawo w ww. ujęciu ma charakter pluralistyczny, bowiem uznaje się, że na danym obszarze może istnieć wiele różnych porządków prawnych. Poza prawem państwowym (oficjalnym) i międzynarodowym, istnieje także prawo zwyczajowe, prawo różnych wspólnot, stowarzyszeń i organizacji oraz prawo naturalne.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Copyrights © 2010: Le Droit Humain | Design ® 2010: mDesigns.pl